Tượng địa tạng vương bồ tát cưỡi đề thính có hào quang 1,6 mét

Tượng địa tạng vương bồ tát cưỡi đề thính có hào quang 1,6 mét

Chất liệu Composite

Kích thước: 1,6 mét cả hào quang

Sơn vẽ theo yêu cầu

Mọi chi tiết xin liên hệ: 0965.115.270