TƯỢNG PHẬT ĐẠO UYỂN

Địa chỉ: Đường Đa Phước, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 0917.130.424

Email: daouyen.com@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/tuongphatDaoUyen

Website: www.daouyen.com