TƯỢNG PHẬT ĐẠO UYỂN

Địa chỉ: An Phú Đông 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

Hotline: 0965.115.270

Email: daouyen.com@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/tuongphatDaoUyen

Website: www.daouyen.com