Bộ đồ lam, áo lam la hán phật tử đi chùa nâu gụ

200,000

Bộ đồ lam, áo lam la hán đi chùa trang nhã màu nâu gụ. Cả nam và nữ đều mặc được. Form rộng rãi, mặc thoải mái.