Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát cao 145 cm bằng bột đá

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng bột đá 145 cm

Có thể chuyển sang chất liệu composite

Mọi chi tiết xin liên hệ 0965.115.270