Hiển thị một kết quả duy nhất

Trung tâm sáng tác tượng phật Buddhist Art chuyên sáng tác, tôn tạo, thi công tác công trình tượng Phật, Phù Điêu Phật Giáo, Tượng Hòa Thượng và các Vị Ân Sư, các công trình kiến trúc Mỹ Thuật Phật giáo… trong đó có tượng Phật A Di Đà.

Với một lòng tâm huyết vì Phật Giáo, Buddhist Art sẽ thực hiện bất kỳ dự án ý tưởng nào dù khó khăn đến đâu.

Rất mong được đồng hành cùng tôn tạo tượng Phật với các bạn đồng tu để góp phần hưng thịnh và phát triển Phật Giáo.