Tượng sư in gốm theo đơn đặt hàng của một sư thầy đến từ Nepal

Điêu khắc tượng Sư theo yêu cầu – Buddhist Art – 0338 526 733